Evaluarea impactului asupra mediului

Evaluarea impactului asupra mediului este un proces menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in functie de fiecare proiect in parte, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale unui proiect asupra sanatatii oamenilor si a mediului. In Romania, evaluarea impactului asupra mediului se poate solicita pentru anumite tipuri de proiecte publice si private pentru obtinerea acordului de mediu, necesar la obtinerea autorizatiei de construire.

De asemenea, evaluarea impactului asupra mediului poate sa fie solicitata de diverse institutii financiare internationale ca Banca Mondiala si BERD pentru finantarea proiectelor publice si private. Cerintele pot sa fie diferite in functie de entitatea care solicita evaluarea, dar principiul general pentru elaborarea raportului este aproximativ similar in toate cazurile.

Evaluarea impactului asupra mediului presupune analizarea detaliata a proiectului tehnic, modelarea poluarii potentiale a mediului, identificarea si cuantificarea impacturilor pozitive si negative generate de proiectul analizat si propunerea unor masuri organizatorice si tehnice pentru diminuarea impactului negativ si pentru cresterea impactului pozitiv.

Enviroland are specialistii si competentele necesare pentru evidentierea si cuantificarea impactului pentru orice tip de proiect si poate sa ofere asistenta tehnica in etapa de dezbatere publica.

Contacteaza-ne acum!